Hashtag: бевацизумаб

Bevacizumab: otra alternativa al melanoma metastásico

Бевацизумаб: метастатичен меланом алтернатива

Тази седмица в Берлин ECCO-ESMO, среща на рак на експерти, ще представи първите резултати в съдебната фаза II е проведено при пациенти с рак на кожата, специално с метастатичен меланом. В кратко резюме, el estudio ha revelado

Top