برچسب: قهوهای مایل به زرد

10 Consejos Básicos para Protegerse correctamente del Sol

10 نکات عمومی برای محافظت از درستی خورشید

کرمهای ضد آفتاب است که یک فرد باید استفاده کنید به عوامل متعددی از قبیل توانایی خود را برای رنگدانه بستگی دارد, جایی که آنها را بیابید, فعالیت های انجام شده و سهولت در اخذ آفتاب سوختگی. در هر صورت, el fotoprotector ideal es aquel que pueda mitigar los efectos de la
Leyendas Urbanas de los Fotoprotectores

افسانههای شهری کرم های ضدآفتاب

1. لایه های درخواست از کرم های ضد آفتاب را افزایش می دهد عامل حفاظت. حفاظت نشان داد, اما از این شاخص با افزایش دوز را چند برابر نمی. 2. توانایی پیگیری های ضد آب. اما نه, pues el agua y la actividad que realicemos pueden modificar el

Top