برچسب: امن قهوهای مایل به زرد

10 Consejos Básicos para Protegerse correctamente del Sol

10 نکات عمومی برای محافظت از درستی خورشید

کرمهای ضد آفتاب است که یک فرد باید استفاده کنید به عوامل متعددی از قبیل توانایی خود را برای رنگدانه بستگی دارد, جایی که آنها را بیابید, فعالیت های انجام شده و سهولت در اخذ آفتاب سوختگی. در هر صورت, مقاوم در برابر نور ایده آل است که می تواند اثرات کاهش است

Top