Hashtag: bevacizumab

Bevacizumab: otra alternativa al melanoma metastásico

Bevacizumab: алтернатива на метастатски меланом

Оваа недела во Берлин Еко-ESMO, состанок на рак на експерти, ќе ги претстави првите резултати во фаза II судењето беше спроведена кај пациенти со рак на кожата, concretamente con melanoma metastásico. En un breve resumen, el estudio ha revelado

Top