Archive for December, 2011

Spotmole – Application for å sjekke huden blemishes og føflekker

Spotmole er et program som, kammer gjennom en mobil enhet eller tablet, å analysere bilder av hud blemishes eller føflekker en person har. La idea es sencillamente excelente y el o[...]


> Reklame<
Nyeste medisinske bilder

Gray mold (Botrytis cinerea) on strawberries (Fragaria), Rotten Strawberry with Mold, Coventry, CTFall Foliage 10x Magnification, Hedge Maple Leaf, Coventry CTLethal strike of sword in old SKULL 3DCeramic CrownCeramic Crownphidippus_addax_white_jumping_spider_blue_mandibles_haddam_ctwe are very proud that two female doctors run our center in niamey3d animated blood flow (V-Ray) - Windkessel effect3-0000313-000032Metal Ceramic Fixed Bridge Prosthesisgraphocephala coccinea candy-striped leafhopper cicadellidae