Archive for the ‘Salud General

10 Grunnleggende tips for å beskytte deg mot sola riktig

Solkremer at en person skal bruke avhenger av flere faktorer, inkludert evnen til å pigmentert, der de finner, Hun jobber og lette å få solbrenthet. Uansett, det[...]


Solstrålingen effekter på huden

All stråling som når vår planet består av infrarød stråling (IR), synlig stråling (lyset som kommer til vårt utvalg av synlighet) og ultrafiolett eller UV. La radiación UV sólo sup[...]


Begynn forebyggende kampanje mot Melanom

Den spanske Academy of Dermatology og Venereology (AEDV) innviet kampanjen Euromelanoma 2012. El lema de esta campaña de prevención del Cáncer de Piel está basado en una sencilla pregunta: “¿L[...]


Spotmole – Application for å sjekke huden blemishes og føflekker

Spotmole er et program som, kammer gjennom en mobil enhet eller tablet, å analysere bilder av hud blemishes eller føflekker en person har. La idea es sencillamente excelente y el o[...]


European Day for forebygging av hudkreft

I dag er dagen for forebygging av hudkreft og dette initiativet har blitt med ulike forslag fra ulike områder med ett mål: utdanne folk om å forebygge kreft p[...]


Guide for produkter og solkremer – Solar Phototype og Kreditt

I handlingen av solen ingen person har det samme svaret som deres genetiske egenskaper definert a priori Søn følsomhet og evne til tan. Los factores que hacen únicas a cada persona s[...]


Skin Cancer Detection og forebygging Online

Er diagnosen hvert år over 2 millioner nye tilfeller av hudkreft i henhold til WHO. Esta cifra llegará a doblarse en la próxima década según la progresión y diversos factores como por ejemplo la contínu[...]


Fremtiden av hud går av fotodynamisk terapi

I det siste, det eneste alternativet for behandling av hudmaligniteter eller premaligne statlige området gikk gjennom operasjon eller kryoterapi. Til tross for at effektive metoder har ulemper[...]


Kampanje 2009: “Denne sommeren mye quiérete”

General Council of Official høgskoler av farmasøyter (CGCOF), Spansk Røde Kors og ISDIN laboratorier har presentert den nye utgaven av sin sommer kampanje som har som oppgave å informere allmennheten og[...]


Fotosensitivitet: Liste over aktive stoffer som reagerer med solen

Fotosensitivitet er en unormal reaksjon, som gjør kroppen vår når den utsettes for naturlig sollys eller annen stråling-indusert av narkotika. Noen ganger, slike reaksjoner [...]


You Ads Here!

Side 1 det 212